تحویل ویژه تهران

تحویل ویژه باهوخاویار ویژه سفارش‏‌های با محل تحویل تهران می باشد. سفارشاتی که قبل از ساعت 17 از روز شنبه تا چهارشنبه و در روز پنجشنبه تا قبل از ساعت 13 ثبت شوند در همان روز و سفارشاتی که بعد از این ساعات ثبت می‌شوند در اولین ساعات کاری روز بعد تحویل می‌گردند.
هماهنگی‌های لازم در مورد تاریخ و زمان تحویل سفارش، قبل از ارسال، از طرف باهوخاویار با تحویل گیرنده سفارش انجام می‏‌شود.

تحویل به شهرستان های منتخب

تحویل به شهرستان ها تنها در صورت داشتن فرودگاه در آن شهرستان صورت می گیرد. سفارش با هواپیما ارسال می شود و تمامی هماهنگی ها برای دریافت کالا با شما از جانب تیم باهوخاویار صورت می گیرد.